Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Meeting: 24.06.2008

Program