Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Meeting: 23.09.2008

Program