Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Meeting: 01.10.2008

Program