Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Meeting: 28.10.2008

Program