Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Meeting: 25.11.2008

Program