Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Meeting: 16.12.2008

Program