Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Meeting: 10.02.2009

Program