Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Meeting: 24.03.2009

Program