Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Meeting: 21.04.2009

Program