Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Meeting: 26.05.2009

Program