Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Meeting: 30.06.2009

Program