Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Meeting: 22.09.2009

Program