Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Meeting: 14.10.2009

Program