Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Meeting: 15.12.2009

Program