Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Meeting: 26.01.2010

Program