Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Meeting: 09.03.2010

Program