Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Meeting: 20.04.2010

Program