Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Meeting: 18.05.2010

Program