Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Meeting: 06.07.2010

Program