Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Meeting: 12.08.2010

Program