Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Meeting: 28.09.2010

Program