Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Meeting: 26.10.2010

Program