Contacts

Oddelenie verejného obstarávania

Mgr. Beáta Šimorová

Phone: +421 2 48284405
Email:
Place: 208

JUDr. Andrea Korcová

Phone: +421 2 48284405
Email:
Place: 208