Contacts

Oddelenie sociálnych služieb

Kancelária prvého kontaktu - sociálne služby

Phone: +421 2 48284451
Place: 33

Nataša Horváthová

Phone: +421 2 48284451
Email:
Place: 33

Mgr. Darina Molnárová

Phone: +421 2 48284267
Email:
Place: 6

Jana Morgošová

Phone: +421 2 48284285
Email:
Place: 6

Bc. Andrea Sendrejová

Phone: +421 2 48284285
Email:
Place: 6

Mgr. Iveta Nováková

Phone: +421 2 48284240
Email:
Place: 8

PhDr. Svetlana Ďuratná

Phone: +421 2 48284265
Email:
Place: 8

Mgr. Mária Ščasná

Phone: +421 2 48284457
Email:
Place: 5

Mgr. Ivona Krajňáková

Phone: +421 2 48284457
Email:
Place: 5

PhDr. Jana Lavová

Phone: +421 2 48284404
Email:
Place: 4

Bc. Alena Hrevušová

Phone: +421 2 48284264
Email:
Place: 6

Mgr. Dagmar Halo Kollárová

Email:
Place: 12