Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie - o začatí územného konania o umiestnení stavby, INS_FTTH_BA_Ondavská

Zverejnené: 8.08.2018 – 24.08.2018
Značka: SU/CS 4895/2018/13/SIV
Popis: deň doručenia: 23.8.2018