Zástupcovia starostu

Mgr. Martin Pener martin_pener-original

Tel. č.: + 421 2 48 284 165,  +421 901 725 932

Email: martin.pener@ruzinov.sk

Kompetencie: Kultúra a šport, Odbor sociálnych vecí, Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia, Útvar krízového riadenia (vrátane civilnej ochrany a BOZP), Domov dôchodcov, Ružinovský domov seniorov, CULTUS Ružinov, a. s. Knižnica Ružinov


marian_gajdos-originalMVDr. Marián Gajdoš

Tel. č.: + 421 2 48 284 171

Email: marian.gajdos@ruzinov.sk

Kompetencie: Školstvo, Odbor ekonomický, Odbor právny a správy majetku, Eurofondy, Prvá ružinovská spoločnosť a. s., Ružinovský podnik verejno - prospešných služieb a. s., TVR a RE s. r. o., Ružinovský športový klub