Úradná tabuľa

25.7.2017

do 01.04.2018

Rozhodnutie - výrubové konanie

Značka: ZP CS 9380/2017/ZPA

Lokalita: Martinský cintorín

Prílohy:

25.7.2017

do 31.03.2018

Rozhodnutie - výrubové konanie

Značka: ZP CS 1607/2017/ZPA

Lokalita: Na križovatkách 27

Prílohy:

24.7.2017

do 09.08.2017

Rozhodnutie - rekonštrukcia internátu, Páričkova ul. 22 - 24, Ba

Značka: SU/CS 12709/2017/6/ZST-97

deň doručenia: 08.08.2017

Prílohy:

24.7.2017

Rozhodnutie - Administratívna budova Ružinov, Ba

Značka: SU/CS 9911/2017/12/ZST-118

do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

Prílohy:

24.7.2017

do 09.08.2017

Zverejnenie oznámenia - Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava, Prievoz

Značka: 04688/2017/SCDPK/5187

Prílohy:

24.7.2017

Rozhodnutie - Polyfunkčný komplex Klingerka

Značka: SU/CS 82/2017/33/OLV/LZO-3

do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

Prílohy:

24.7.2017

do 09.08.2017

Zverejnenie oznámenia - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever

Značka: 05229/2017/C240-SCDPK/51781

Prílohy:

21.7.2017

do 08.08.2017

Kolaudačné rozhodnutie - byt č. 33 na 3.posch., Haburská ul. 1, Ba

Značka: SU/CS 12893/2017/5/SIV-121

deň doručenia: 07.08.2017

Prílohy:

21.7.2017

do 08.08.2017

Upovedomenie o obsahu odvolania a význa na vyjadrenie

Značka: SU/CS 6874/2017/6/AMR

deň doručenia: 07.08.2017

Prílohy:

21.7.2017

Informácia - Predajňa potravín LIDL - Gagarinova, Ba

Značka: SU/CS 15027/2017/2/JAV

do doby právoplatného ukončenia územného konania

Prílohy:

21.7.2017

do 04.08.2017

"Pamiatková obnova budovy Pradiarne BCT, Bratislava", k. ú. Ružinov - zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

Značka: UP/UP2

Prílohy:

21.7.2017

do 04.08.2017

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Simul BB, s.r.o.

Značka: 101556256/2017

Prílohy:

20.7.2017

do 07.08.2017

Oznámenie - Zamurovanie lodžie v bytoch č. 1,3, 4, 6 a 7, Kopanice 21 v Ba

Značka: SU/CS 14567/20172/MER

deň doručenia: 04.08.2017

Prílohy:

20.7.2017

do 04.08.2017

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Mária Pavlanská

Značka: 101549503/2017

Prílohy:

19.7.2017

do 04.08.2017

Oprava chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia

Značka: SU/CS 2232/2017/3/MER

deň doručenia: 03.08.2017

Prílohy:

19.7.2017

do 04.08.2017

Rozhodnutie - Ambulantné zdravotnícke zariadenie, nebytové priestory, Ružinovská 40, Ba

Značka: SU/CS 10852/2017/11/MBL-95

deň doručenia: 03.08.2017

Prílohy:

18.7.2017

do 03.08.2017

Zverejnenie Rozhodnutia - Polyfunkčný objekt Treenium, Gagarinova, Mierova, Hraničná, Bratislava - Ružinov

Značka: OU-BA-OOP3-2017/066302-HAN

deň doručenia: 02.08.2017

Prílohy:

18.7.2017

do 03.08.2017

Oznámenie - Obytný komplex Bratislava Drieňová-Bajkal park projekt (EDEN PARK)

Značka: SU/CS 12263/2017/4/MER

deň doručenia: 02.08.2017

Prílohy:

18.7.2017

do 03.08.2017

Rozhodnutie - Obojstranná reklamná stavba, Galvániho ul., Ba

Značka: SU/CS 14032/2017/3/JAV

deň doručenia: 02.08.2017

Prílohy:

18.7.2017

do 07.08.2017

Rezidenčný komplex na Konopnej ulici, Bratislava - Prievoz - zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania

Značka: UP/UP5

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 13 ] ďalej » na koniec »»