Úradná tabuľa

21.9.2017

Oznámenie - Bytový dom - Discovery Tower

Značka: SU/CS 17023/2017/4/MER

do doby právoplatného ukončenia územného konania

Prílohy:

20.9.2017

do 06.10.2017

Zverejnenie - Postúpenie odvolania

Značka: OU-BA-OVBP2-2017/44014/KAZ

Prílohy:

19.9.2017

do 05.10.2017

Oznámenie - Polyfunkčná budova Jégeho ul. Bratislava, RESIDENCE TOWER

Značka: SU/CS 16424/2017/2/JAV

deň doručenia: 04.10.2017

Prílohy:

19.9.2017

do 05.10.2017

Rozhodnutie - Zamurovanie lodžie v bytoch č. 1, 3, 4, 6 a 7

Značka: SU/CS 14567/2017/3/MER

deň doručenia: 04.10.2017

Prílohy:

19.9.2017

do 05.10.2017

Oznámenie - Nadstavba bytového domu - Trenčianska 37, Bratislava

Značka: SU/CS 13786/2017/3/JAM

deň doručenia: 04.10.2017

Prílohy:

18.9.2017

do 10.10.2017

Rozhodnutie - BERGAMON - POLYFUNKČNÝ AREÁL - I. ETAPA, Mlynské Nivy - Hraničná ulica Bratislava SO 501b - Káblová prípojka VN-22 kV k TS trojbod

Značka: SU/CS 14742/2017/8/MBL-142

deň doručenia: 09.10.2017

Prílohy:

18.9.2017

do 10.10.2017

Rozhodnutie - BERGAMON - POLYFUNKČNÝ AREÁL - I. ETAPA, Mlynské Nivy - Hraničná ulica Bratislava

Značka: SU/CS 14725/2017/9/MBL-143

deň doručenia: 09.10.2017

Prílohy:

18.9.2017

do 04.10.2017

Oznámenie -Úprava bytu č. 21 vo vchode č. 32 bytového domu Vrútocká č. 24-32, Bratislava

Značka: SU/CS 16157/2017/2/ABA

deň doručenia: 03.10.2017

Prílohy:

18.9.2017

do 04.10.2017

Oznámenie - Úprava bytu č. 31 vo vchode č. 32 bytového domu Vrútocká č. 24-32, Bratislava

Značka: SU/CS 16155/2017/2/ABA

deň doručenia: 03.10.2017

Prílohy:

18.9.2017

do 04.10.2017

Opakované oznámenie - Nadstavba bytu č. 5 na streche polyfunkčného objektu

Značka: SU/CS 12152/2017/8/LZO

deň doručenia: 03.10.2017

Prílohy:

18.9.2017

Rozhodnutie - Výrobňa transportbetónu

Značka: SU/CS 1742/2017/8/HST/OLV/AMR-120

do nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

Prílohy:

18.9.2017

do 04.10.2017

Oznámenie - Rekonštrukcia bytu č. 19 na 4 poschodí

Značka: SU/CS 16160/2017/2/ABA

deň doručenia: 03.10.2017

Prílohy:

18.9.2017

do 18.09.2019

výrubové konanie

Značka: ZP CS 17382/2017/LSU

lokalita: parc. č. 2597/1 v k. ú. Ružinov /ul. Súľovská/

Prílohy:

18.9.2017

do 31.03.2019

Výrubové konanie

Značka: ZP CS 17126/2017/ZPA

Lokalita: Prešovská ul. Prihlasovanie do konania v termíne do 25. 9. 2017 do podateľne alebo...

Prílohy:

14.9.2017

do 28.09.2017

Verejná vyhláška - Ladislav Slezák

Značka: CS 17276/2017

Prílohy:

13.9.2017

do 31.12.2018

Výrubové konanie

Značka: ZP CS 17130/2017/ZPA

Lokalita: Medzilaborecká 9 Prihlasovanie do konania v termíne do 21. 9. 2017 do podateľne alebo...

Prílohy:

12.9.2017

do 28.09.2017

Rozhodnutie - Polyfunkčný bytový dom SAIDA, Bratislava - Ružinov

Značka: SU/CS 1690/2017/17/JCU/HST/OLV/LZO-4

deň doručenia: 27.9.2017

Prílohy:

12.9.2017

do 09.10.2017

Dražobná vyhláška č. 065/2017

Značka: CS 17138/2017

Prílohy:

12.9.2017

do 26.09.2017

VVerejná vyhláška - HEFAISTOS s.r.o.,

Značka: CS 17136/2017

Prílohy:

12.9.2017

do 12.09.2019

výrubové konanie

Značka: ZP CS 17127/2017/LSU

lokalita: parc. č. 2250/71 v k. ú. Ružinov /ul. Domové role/

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 15 ] ďalej » na koniec »»