Úradná tabuľa

19.10.2018

do 06.11.2018

Zverejnenie - Oznámenia o začatí stavebného konania, Administratíva, sklad, vzorkovňa a distribúcia - MP KOVANIA

Značka: 310/2018/ÚKSP/STEA-ozn.

deň doručenia: 05.10.2018

Prílohy:

18.10.2018

do 02.11.2018

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Damax s.r.o.

Značka: 102024514/2018

Prílohy:

18.10.2018

do 18.10.2020

výrubové konanie

Značka: ZP CS 15703/2018/LSU

lokalita: parc. č. 15564/1 v k. ú. Ružinov /ul. Astrová/

Prílohy:

18.10.2018

do 02.11.2018

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát

Značka: OÚ-BA- OSZP3-2018/20066-1/HEL

Prílohy:

17.10.2018

Informácia - Oznámenie o podaní žiadosti o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením, AVION SHOPPING PARK BRATISLAVA - REDUKCIA HYPERMARKET

Značka: SU/CS 17381/2018/2/AMR

do doby právoplatného ukončenia konania o zmene stavby pred jej dokončením

17.10.2018

do 05.11.2018

Oznámenie - o začatí kolaudačného konania, byt č. 2A.004 na 2. nadzemnom podlaží bytového domu

Značka: SU/CS 17315/2018/2/AMR

deň doručenia: 02.11.2018

Prílohy:

17.10.2018

do 05.11.2018

Oznámenie - o začatí stavebného konania, obnova bytového domu, Ružová dolina 12, Bratislava

Značka: SU/CS 17368/2018/4/MER

deň doručenia: 02.11.2018

Prílohy:

17.10.2018

do 05.11.2018

Oznámenie o začatí územného konania

Značka: SU/CS 12709/2018/4/ZST

deň doručenia: 02.11.2018

Prílohy:

17.10.2018

do 05.11.2018

Oznámenie - o začatí konania o zmene stavby pred dokončením, predĺženia lehoty na dokončenie stavby, Polyfunkčný dom - Kvačalova ulica, Bratislava

Značka: SU/CS 15569/2018/5/AJA

deň doručenia: 02.11.2018

Prílohy:

17.10.2018

do 05.11.2018

Oznámenie o začatí územného konania

Značka: SU/CS 12708/2018/4/ZST

deň doručenia: 02.11.2018

Prílohy:

17.10.2018

do 05.11.2018

Rozhodnutie - stavebné povolenie, Seberíniho 8

Značka: SU/CS 11934/2018/6/KDI-127

deň doručenia: 02.11.2018

Prílohy:

15.10.2018

do 31.10.2018

Zverejnenie - upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu, Diaľnica D1 Bratislava

Značka: 05323/2018/SCDPK/76599

deň doručenia: 30.10.2018

Prílohy:

12.10.2018

do 08.11.2018

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

Značka: EX 766/11u

Prílohy:

12.10.2018

do 08.11.2018

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

Značka: EX 2422/10

Prílohy:

12.10.2018

do 08.11.2018

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

Značka: EX 30349/13

Prílohy:

12.10.2018

do 08.11.2018

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

Značka: EX 23022/16

Prílohy:

12.10.2018

do 08.11.2018

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

Značka: EX 17393/10u

Prílohy:

12.10.2018

do 08.11.2018

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

Značka: EX 29651/13

Prílohy:

11.10.2018

do 29.10.2018

Rozhodnutie - stavebné povolenie, Prístavba výťahu, Niťová č. 1

Značka: SU/CS 8659/2018/6/JAV/ZST-136

deň doručenia: 26.10.2018

Prílohy:

11.10.2018

do 29.10.2018

Rozhodnutie - stavebné povolenie, Polyfunkčný komplex Klingerka

Značka: SU/CS 12148/2018/12/SBE/LZO-132

deň doručenia: 26.10.2018

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 23 ] ďalej » na koniec »»