Úradná tabuľa

19.2.2018

do 05.03.2018

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku spoločnosti

Prílohy:

19.2.2018

do 05.03.2018

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku spoločnosti

Prílohy:

16.2.2018

do 03.03.2018

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Vederie, s.r.o.

Značka: 100343158/2018

Prílohy:

16.2.2018

do 03.03.2018

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Papernet, s.r.o.

Značka: 100343729/2018

Prílohy:

15.2.2018

do 26.02.2018

Výzva - dopravné stavby a dopravné značenie v roku 2018

Vypracovanie projektovej dokumentácie na dopravné stavby a dopravné značenie v roku 2018

Prílohy:

13.2.2018

do 01.03.2018

Oznámenie - o začatí územného konania o umiestnení stavby, Prístavba výťahu, PeadDr. Mgr. Ladislav Smolen PhD.

Značka: SU/CS 1268/2018/4/JAV

deň doručenia: 28.02.2018

Prílohy:

13.2.2018

Rozhodnutie - dodatočné stavebne povolenie, povoľuje užívanie, SO 01 Podzemné parkovisko a obchodné priestory, Prevádzka Bubbleology FF 31A, EUROVEA, a.s.

Značka: SU/CS 1274/2018/8/JAV-27

do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

13.2.2018

do 01.03.2018

Oznámenie - o začatí územného konania o umiestnení stavby spoj spojeného so stavebným konaním

Značka: SU/CS 4978/2018/3/KUC

deň doručenia: 28.02.2018

Prílohy:

12.2.2018

do 28.02.2018

Upovedomenie - o obsahu odvolania a výzva na vyjadrenie, FTTH BA KBV Mierová BD Ružinov

Značka: SU/CS 4157/2018/4/DOU/OLV/ABA

deň doručenia: 27.02.218

Prílohy:

12.2.2018

do 28.02.2018

Oznámenie - o začatí kolaudačného konania

Značka: SU/CS 3658/2018/2/ABA

deň doručenia: 27.02.2018

Prílohy:

12.2.2018

Rozhodnutie - povoľuje užívanie, Polyfunkčný dom Meinl Residence

Značka: SU/CS 1315/2018/4/JAV

do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

12.2.2018

do 12.03.2018

Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením Destroy

Značka: zp/cz 11093/2018/pag

Prílohy:

12.2.2018

do 12.02.2020

výrubové konanie

Značka: ZP CS 7670/2018/LSU

lokalita: parc. č. 15543/3 v k. ú. Ružinov (ul. Martinčekova)

Prílohy:

9.2.2018

Rozhodnutie - SO 06 Administratívna budova Central 1, Schodisko na strechu, EUROVEA, a. s.

Značka: SU/CS 1285/2018/4/JAV-26

do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

9.2.2018

Rozhodnutie - SO 08 Administratívna budova Central 3, EUROVEA Open space offices, CENTRAL 3

Značka: SU/CS 1301/2018/4/JAV-24

do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

9.2.2018

Rozhodnutie - SO 01 Podzemné parkovisko a obchodné priestory, Toalety na GF SO 10 , EUROVEA, a. s.

Značka: SU/CS 1272/2018/8/JAV-25

do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

9.2.2018

do 27.02.2018

Oznámenie - o začatí konania o odstránení stavby, záhradkárska oblasť Mokráň záhon v bratislave

Značka: SU/CS 3727/2018/2/JAV

deň doručenia: 26.02.2018

Prílohy:

9.2.2018

do 27.02.2018

Oznámenie - Opakované oznámenie o začatí stavebného konania, Rodinný dom na Bočnej ulici č. 23 v Bratislave

Značka: SU/CS 4880/2018/4/JAM/SIV

deň doručenia: 26.02.2018

Prílohy:

9.2.2018

do 24.02.2018

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Halkova House, s.r.o.

Značka: 100270563/2018

Prílohy:

8.2.2018

do 21.02.2018

Výzva - úprava priestorov archívu

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 20 ] ďalej » na koniec »»