Úradná tabuľa

17.8.2018

do 17.08.2020

výrubové konanie

Značka: ZP CS 15490/2018/LSU

lokalita: parc. č. 237/22 v k. ú. Ružinov (ul. Včelárska)

Prílohy:

14.8.2018

do 31.08.2018

Oznámenie - o začatí stavebného konania, Závesná balkón, Prešovská ul. 49 v Bratislave

Značka: SU/CS 7/2018/6/SIV

deň doručenia: 30.08.2018

Prílohy:

14.8.2018

do 31.08.2018

Rozhodnutie - dodatočné stavebné povolenie, povoľuje užívať, Prístavba a nadstavba záhradnej chaty

Značka: SU/CS 2242/2018/9/KOP/MER-108

deň doručenia: 30.08.2018

Prílohy:

14.8.2018

do 31.08.2018

Oznámenie - o začatí územného konania o umiestnení stavby, INS_FTTH_BA_Turčianska

Značka: SU/CS 4894/2018/14/SIV

deň doručenia: 30.08.2018

Prílohy:

14.8.2018

Zverejnenie žiadosti - Forum Busniess Center II

Značka: SU/CS 12464/2018/2/MER

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

14.8.2018

do 31.08.2018

Rozhodnutie - stavebné povolenie v územnom konaní o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním, Prístavba a nadstavba rodinného domu

Značka: SU/CS 4978/2018/8/KUC-80

deň doručenia: 30.08.2018

Prílohy:

14.8.2018

do 31.08.2018

Rozhodnutie - o umiestnení INS_FTTH_BA_RUŽOVÁ DOLINA

Značka: SU/CS 4921/2018/9/ABA-32

deň doručenia: 30.08.2018

Prílohy:

14.8.2018

do 31.08.2018

Rozhodnutie - dodatočné stavebné povolenie, povoľuje užívať, Rekonštrukcia a prístavba záhradnej chaty

Značka: SU/CS 3680/2018/9/KOP/MER-109

deň doručenia: 30.0.82018

Prílohy:

14.8.2018

do 30.08.2018

Stratégia rozvoja verejného prístavu Bratislava Fáza II

Značka: ŽP/LRI

Stratégia rozvoja verejného prístavu Bratislava Fáza II -zaslanie oznámenia o strategickom...

Prílohy:

10.8.2018

do 28.08.2018

Rozhodnutie - stavebné povolenie, Nábytkové štúdio - SEGUM

Značka: SU/CS 9588/2018/6/AJA-9

deň doručenia: 27.8.2018

Prílohy:

10.8.2018

do 28.08.2018

Oznámenie - o začatí konania, Revitalizácia priestoru trávnatej plochy, IKEA Centres Slovensko, s. r. o.

Značka: SU/CS 13287/2018/2/AMR

deň doručenia: 27.8.2018

Prílohy:

10.8.2018

do 24.08.2018

Verejná vyhláška - Ing. Petr Maneth

Značka: CS 15225/2018

Prílohy:

9.8.2018

do 27.08.2018

Rozhodnutie - územné rozhodnutie o umiestnení, INS_FTTH_BA_SKLENÁROVA

Značka: SU/CS 3656/2018/10/ABA-31

deň doručenia: 24.8.2018

Prílohy:

9.8.2018

do 27.08.2018

Rozhodnutie - povoľuje zmenu v užívaní, Polyfunkčný komplaex DOMINO

Značka: SU/CS 12269/2018/6/SIV-113

deň doručenia: 24.8.2018

Prílohy:

9.8.2018

do 27.08.2018

Oznámenie - o začatí kolaudačného konania, Obnova plynovodov a prípojok Mlynské Nivy - 1. etapa

Značka: SU/CS 9919/2018/2/MBL/LZO

deň doručenia: 24.8.2018

Prílohy:

8.8.2018

do 24.08.2018

Oznámenie - o začatí územného konania o umiestnení stavby, INS_FTTH_BA_Ondavská

Značka: SU/CS 4895/2018/13/SIV

deň doručenia: 23.8.2018

Prílohy:

8.8.2018

do 24.08.2018

Oznámenie - o začatí konania, INS_FTTH_BA_Rožňavská_Baumax

Značka: SU/CS 7443/2018/6/ABA

deň doručenia: 23.08.2018

Prílohy:

8.8.2018

do 24.08.2018

Rozhodnutie - územné rozhodnutie o umiestnení, INS_FTTH_BA_SKLENÁROVA

Značka: SU/CS 3656/2018/10/ABA-31

deň doručenia: 23.08.2018

Prílohy:

8.8.2018

do 24.08.2018

Oznámenie - o začatí stavebného konania, Rekonštrukcia plynovodov Bratislava

Značka: SU/CS 10788/2018/4/SBE/MER

deň doručenia: 23.08.2018

Prílohy:

8.8.2018

do 31.03.2019

Výrubové konanie - zmena rozhodnutia

Značka: ZP CS 15130/2018/ZPA

Lokalita: Trnavská 106

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 23 ] ďalej » na koniec »»