Úradná tabuľa

24.11.2017

do 12.12.2017

Návrh na 4. zmenu rozpočtu

Prílohy:

24.11.2017

do 24.12.2017

Návrh VZN o poskytovaní finančných dotácií a grantov

Prílohy:

24.11.2017

do 12.12.2017

Zverejnenie zámeru na prenájom majetktu - DK Bulharská

Prílohy:

24.11.2017

do 24.11.2019

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 20232/2017/DDU

lokalita: parc. č. 2138 v k. ú. Petržalka, ul. Lietavská č. 14

Prílohy:

24.11.2017

do 12.12.2017

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2018-2020

Prílohy:

24.11.2017

do 12.12.2017

Zverejnenie zámeru na predaj majetku hl. mesta SR - Včelárska 21

Prílohy:

23.11.2017

Zverejnenie informácie - Vybudovanie automatického skladu s expedičnou halou v existujúcom areáli RAJO a. s. - návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

Značka: SU/CS 19281/2017/3/JAM

do doby právoplatného ukončenia územného konania

Prílohy:

23.11.2017

Zverejnenie rozhodnutia - Administratívno-logistické centrum Slovnaftská ul. Bratislava

Značka: SU/CS 15397/2017/10/MER-179

do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

Prílohy:

23.11.2017

do 11.12.2017

Oznámenie - o začatí konania zmeny v užívaní stavby - Bytový dom SMILE

Značka: SU/CS 18699/2017/2/SIV

deň doručenia: 08.12.2017

Prílohy:

23.11.2017

Zverejnenie rozhodnutia - Administratívno-logistické centrum Slovnaftská ul. Bratislava, IO-10-02 Chodník II.fáza

Značka: SU/CS 15399/2017/10/MER-178

do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

Prílohy:

23.11.2017

do 31.12.2018

Výrubové konanie

Značka: ZP CS 20212/2017/ZPA

Lokalita: Rožňavská 2 Prihlasovanie do konania v termíne do 30. 11. 2017 do podateľne alebo...

Prílohy:

22.11.2017

Zverejnenie - Námestie a Podzemné garáže pre Pradiareň BCT, BA-Ružinov

Značka: OU-BA-OSZP3-2017/073260/RAB/II-EIA-r

Prílohy:

22.11.2017

Zverejnenie - Pamiatková obnova budovy Pradiarne BCT, Bratislava

Značka: OU-BA-OSZP3-2017/068733/RAB/II-EIA-r

Prílohy:

22.11.2017

do 22.11.2019

predĺženie platnosti výrubového povolenia

Značka: ZP CS 20171/2017/LSU

lokalita: 15293/57 v k. ú. Nivy, objekt BD KLINCOVÁ

Prílohy:

21.11.2017

do 30.11.2017

Výzva - Bezbariérový vstup a zmena dispozície interiéru

Bezbariérový vstup a zmena dispozície interiéru v detských jasliach na Palkovičovej ulici v...

Prílohy:

21.11.2017

do 06.12.2017

Návrh na obmedzenie vlastníckeho práva

Značka: OU-BA-OVBP2-2017/10581/GRJ

Prílohy:

20.11.2017

do 06.12.2017

Zverejnenie oznámenia - Nadstavba bytového domu - 10 bytových jednotiek, Narcisová ulica 18 a 20

Značka: SU/CS 15943/2017/7/AMR

deň doručenia: 05.12.2017

Prílohy:

20.11.2017

do 06.12.2017

Zverejnenie upovedomenia o obsahu odvolania a výzva na vyjadrenie - Dostavba areálu NEOPROT - Administratívno-obytný komplex SARA

Značka: SU/CS 2003/2017/19/AMR

deň doručenia: 05.12.2017

Prílohy:

20.11.2017

do 12.12.2017

Navrh VZN o úhrade za poskytovanie sociálnej služby

Prílohy:

20.11.2017

do 12.12.2017

Návrh VZN o poskytovani nenávratných finančných príspevkov

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 17 ] ďalej » na koniec »»