Úradná tabuľa

24.4.2018

Oznámenie - nájomná jednotka 200-210/A Veterinárna klinika Dr. Vet obchodného centra Avion Shopping Park

Značka: SU/CS 9890/2018/3/SBE

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

24.4.2018

do 24.04.2020

výrubové konanie

Značka: ZP CS 10718/2018/LSU

lokalita: parc. č. 2502 v k. ú. Ružinov (ul. Súľovská)

Prílohy:

24.4.2018

do 10.05.2018

Strategický dokument "Územný plán zóny Trnávka -stred, Zmeny a doplnky 01 -zisťovacie konanie

Značka: ŽP/LRI

Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu "Územný plán zóny Trnávka...

Prílohy:

24.4.2018

do 24.04.2020

výrubové konanie

Značka: ZP CS 10705/2018/LSU

lokalita: parc. č. 15454/74, 15454/107 v k. ú. Nivy (ul. Hraničná)

Prílohy:

24.4.2018

Rozhodnutie Šenelj Beljuli

Značka: OÚ-BA-OSZP3-2018/9717/HEL

24.4.2018

Rozhodnutie Šenelj Beljuli

Značka: OÚ-BA-OSZP3-2018/9717/HEL

23.4.2018

do 31.12.2018

Výrubové konanie

Značka: ZP CS 5300/2018/ZPA

Lokalita: Planét 1 Prihlasovanie do konania v termíne do 30. 4. 2018 do podateľne alebo mailom na...

Prílohy:

23.4.2018

do 08.05.2018

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Building & Partners s.r.o.

Značka: 100751269/2018

Prílohy:

23.4.2018

do 09.05.2018

Bratislava, Kanalizačný prepoj zberačov E a A

Značka: ZP/LRI

Bratislava, Kanalizačný prepoj zberačov E a Av katastrálnom území Ružinov a Vrakuňa - informácia...

Prílohy:

23.4.2018

do 03.05.2018

Zvýšenie kapacity CC5 pre potreby PP3 po intezifikácii a EST

Značka: ŽP/LRI

Zvýšenie kapacity CC5 pre potreby PP3 po intezifikácii a EST- v areáli Slovnaftu

Prílohy:

23.4.2018

do 23.05.2018

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku spoločnosti

2 x snehová radlica BUCHER City Cat2020XL, 2 x sypač na BUCHER City Cat 2020XL

Prílohy:

23.4.2018

do 09.05.2018

Prima Park - bytový dom, Jašíková ul., Bratislava - Ružinov

deň odoslania: 07.05.2018

Prílohy:

20.4.2018

do 09.05.2018

Rozhodnutie - prerušenie konania vo veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia o stavebnej uzávere v území Bajkalská-Drieňová

Značka: SU/CS 5103/2018/3/ZST

deň doručenia: 07.05.2018

Prílohy:

20.4.2018

do 09.05.2018

Rozhodnutie - prerušenie konania vo veci vydania územného rozhodnutia na PRIMA PARK - BYTOVÝ DOM, Jašíková ul., Bratislava-Ružinov

Značka: SU/CS 1202/2018/39/AMR

deň doručenia: 07.05.2018

Prílohy:

20.4.2018

do 09.05.2018

Oznámenie - o začatí územného konania o umiestnení stavby, TERRAIMMOBILIEN - technická infraštruktúra Bratislava

Značka: SU/CS 8172/2018/3/MER

deň dorečenia: 07.05.2018

Prílohy:

19.4.2018

do 07.05.2018

Informácia - Predloženie odvolaní spolu so spisovým materiálom a stanovisko stavebného úradu, Centrum zhodnocovania odpadov

Značka: SU/CS 2230/2018/39/ZST

deň doručenia: 04.05.2018

Prílohy:

19.4.2018

do 07.05.2018

Informácia - Predloženie odvolaní spolu so spisovým materiálom a stanovisko stavebného úradu

Značka: SU/CS 2231/2018/39/ZST

deň doručenia: 04.05.2018

Prílohy:

19.4.2018

do 07.05.2018

Oznámenie - o začatí územného konania o umiestnení stavby

Značka: SU/CS 4697/2018/5/OLV/MBL

deň doručenia: 04.05.2018

Prílohy:

19.4.2018

do 07.05.2018

Oznámenie - o začatí územného konania, Polyfunkčný súbor Tomášikova ulica, Bratislava - II. etapa

Značka: SU/CS 4822/2018/4/LZO

deň doručenia: 04.05.2018

Prílohy:

19.4.2018

Informácia - oznámenie o podaní žiadosti o stavebné povolenie - Nájomná jednotka H1-02 CALLIOPE a nájomná jednotka H1-05 TERRANOVA

Značka: SU/CS 9217/2018/2/AMR

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 21 ] ďalej » na koniec »»