Úradná tabuľa

30.5.2017

do 30.05.2019

výrubové konanie

Značka: ZP CS 12239/2017/LSU

lokalita: p. č. 9749/23 v k. ú. Nivy

Prílohy:

29.5.2017

Rozhodnutie - Forum Business Center II

Značka: SU/CS 2667/2017/5/JAN/MER-18

do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

Prílohy:

29.5.2017

do 14.06.2017

Rozhodnutie - Rekonštrukcia plynovodov 3CS - Špitálska UO00074, UO00110, UO112 Staré mesto - Ružinov

Značka: SU/CS 647/2017/5/HST/AMR-68

deň doručenia: 13.06.2017

Prílohy:

29.5.2017

do 12.06.2017

Oznámenie o opakovanej dražbe

Značka: 275/2017

Prílohy:

29.5.2017

do 13.06.2017

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Rudolf Skupil

Značka: 101017102/2017

Prílohy:

26.5.2017

do 13.06.2017

Rozhodnutie - 3xplachta na fasáde

Značka: SU/CS 8259/2017/7/JAV

deň doručenia: 12.06.2017

Prílohy:

26.5.2017

Rozhodnutie - Perla Ružinova fáza 2, Polyfunkčné centrum Mierová, Ba

Značka: SU/CS 1549/2017/24/AJA-86

do nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

Prílohy:

26.5.2017

do 05.06.2017

Výzva - Oprava a obnova MN a NN rozvodov

Oprava a obnova MN a NN rozvodov v objekte základnej školy Ružová dolina 29 - telocvičňa

Prílohy:

26.5.2017

do 10.06.2017

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - AKJAD, s.r.o.

Značka: 101003957/2017

Prílohy:

26.5.2017

do 10.06.2017

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Čonka Marián

Značka: 1-17372/2014/2763

Prílohy:

26.5.2017

do 10.06.2017

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Čonka Marián

Značka: 1-17372/2014/2763

Prílohy:

26.5.2017

Výzva - Prieskum statickej dopravy vo vybraných oblastiach

Prieskum statickej dopravy vo vybraných oblastiach Mestskej časti Bratislava-Ružinov

Prílohy:

23.5.2017

do 08.06.2017

Oznámenie - Polyfunkčný objekt dom, Páričkova 7-9, Ba

Značka: SU/CS 253/2017/6/AMR

deň doručenia: 07.06.2017

Prílohy:

23.5.2017

do 08.06.2017

Rozhodnutie - Úprava existujúceho vjazdu na pozemok, ul. na Piesku, Ba

Značka: SU/CS 9308/2017/8/ZST-20

deň doručenia: 07.06.2017

Prílohy:

23.5.2017

do 08.06.2017

Oznámenie - Vybudovanie novej plynovej kotolne v bytovom dome Vietnamská ul. 40 - 42, Bratislava

Značka: SU/CS 11515/2017/2/OLV

deň doručenia: 07.06.2017

Prílohy:

23.5.2017

Rozhodnutie - Soravia Centrum IV., V., Studená ul., Bratislava

Značka: SU/CS 8476/2017/8/AMR-83

do doby právoplatného ukončenia kolaudačného konania

Prílohy:

23.5.2017

do 08.06.2017

Oznámenie - Predstavba podkrovia na Trenčianskej ul. 16 a 18, Ba

Značka: SU/CS 1920/2017/6/MER

deň doručenia: 07.06.2017

Prílohy:

23.5.2017

do 08.06.2017

Oznámenie - Byt č. 44 na 7.posch. bytového domu, Martinčekova ul. 32, Ba

Značka: SU/CS 6049/2017/6/ABA

deň doručenia: 07.06.2017

Prílohy:

22.5.2017

do 07.06.2017

Rozhodnutie - Polyfunkčný objekt Seberíniho

Značka: SU/CS 1736/2017/10/HST/OLV-66

deň doručenia: 06.06.2017

Prílohy:

22.5.2017

Informácia - dostavba areálu Neoprot - administratívno - obytný komplex Sara

Značka: SU/CS 2003/2017/8/AMR

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 11 ] ďalej » na koniec »»