Úradná tabuľa

.0.

Zverejnenie informácie - Rozhodnutie, Sanácia enviromentálnej záťaže - výstavba podzemnej tesniacej steny a povrchovej tesniacej vrstvy - Bratislava - Vrakuňa - skládka CHZJD

Značka: OU-BA-OOP3-2018/111907-HAN

18.12.2018

do 03.01.2019

Oznámenie - o začatí stavebného konania, Byt na 5.NP bytového domu, Záhradnícka 46/A

Značka: SU/CS 18410/2018/6/KDI

deň doručenia: 02.01.2018

Prílohy:

18.12.2018

do 03.01.2019

Upovedomenie - o podaní odvolania a výzva na vyjadrenie, panel LOGOTYP o rozmeroch 3,9m x 0,96m, Ružinovská ulica č. 40 v Bratislave

Značka: SU/CS 8543/2018/11/KDI

deň doručenia: 02.01.2019

Prílohy:

18.12.2018

do 03.01.2019

Zverejnenie - Rozhodnutie vydáva stavebné povolenie, SO 301 - Rozšírenie komunikácie Trnavská ul.

Značka: OU-BA-OCDPK2-2018/064324-1

deň doručenia: 02.01.2018

Prílohy:

17.12.2018

do 03.01.2019

Oznámenie - o začatí stavebného konania, Páričková 11 v Bratislave

Značka: SU/CS 17275/2018/5/KDI

deň doručenia: 02.01.2019

Prílohy:

17.12.2018

do 31.12.2019

Výrubové konanie

Značka: ZP CS 20419/2018/ZPA

Lokalita: Sabinovská 8

Prílohy:

17.12.2018

do 31.12.2019

Výrubové konanie

Značka: ZP CS 20421/2018/ZPA

Lokalita: Drieňová 11/A

Prílohy:

17.12.2018

do 08.01.2019

Polyfunkčný komplex "Nova Cvernovka" Century Rezidence - záverečné stanovisko

Značka: ŽP/LRI

Polyfunkčný komplex "Nova Cvernovka" - záverečné stanovisko

17.12.2018

do 31.12.2018

Upovedomenie o začatí exekúcie - Macúchová Dušana

Značka: 100EX 305/18-15

Prílohy:

17.12.2018

do 31.12.2018

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Jozef Lisý

Značka: 102538445/2018

Prílohy:

17.12.2018

do 31.12.2018

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Vladimír Rajci

Značka: 102469207/2018

Prílohy:

17.12.2018

do 02.01.2019

verejná vyhláška - ZP CS 19294/2018/LSU

Značka: ZP CS 19294/2018/LSU

lokalita: pozemok s parc. č. 1236/12 v k. ú. Ružinov oznámenie o začatí konania, nariadenie...

Prílohy:

17.12.2018

do 17.12.2020

výrubové konanie

Značka: ZP CS 20354/2018/LSU

lokalita: parc. č. 9747/1 v k. ú. Nivy /ul. Páričkova - Košická/

Prílohy:

14.12.2018

do 28.12.2018

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Winston centex global group s.r.o.

Značka: 102483683/2018

Prílohy:

13.12.2018

do 31.12.2018

Rozhodnutie - územné rozhodnutie o umiestnení, INS_FTTH_BA_Rožňavská_Baumax

Značka: SU/CS 7443/2018/14/ABA-47

deň doručenia: 28.12.2018

Prílohy:

13.12.2018

do 31.12.2018

Oznámenie - o začatí územného konania o umiestnení stavby, ZÁSTAVKA MHD A OBRATISKO; MLYNSKÉ NIVY - BRATISLAVA

Značka: SU/CS 16132/2018/6/SIV

deň doručenia: 28.12.2018

Prílohy:

12.12.2018

do 27.12.2018

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Kaldera Grup s.r.o.

Značka: 102482588/2018

Prílohy:

12.12.2018

do 27.12.2018

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Helvetia Produkte s.r.o.

Značka: 102476575/2018

Prílohy:

12.12.2018

do 27.12.2018

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Help group s.r.o.

Značka: 102483506/2018

Prílohy:

12.12.2018

do 27.12.2018

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - WOW eu, s.r.o.

Značka: 10248294/2018

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 26 ] ďalej » na koniec »»