Úradná tabuľa

24.4.2019

do 10.05.2019

Zverejnenie - Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Mlynské Nivy

Značka: MAGS SSU 43474/2019/258386-2/Hu

deň doručenia: 09.05.2019

Prílohy:

24.4.2019

do 10.05.2019

Oznámenie - o začatí stavebného konania, 4 rent s.r.o., Krížna 64

Značka: SU/CS 8175/2019/2/KDI

deň doručenia: 09.05.2019

Prílohy:

24.4.2019

do 10.05.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie, Kompletná obnova bytového domu č. 1-13 na ulici Planét v Bratislave

Značka: SU/CS 3011/2019/7/ZSO-55

deň doručenia: 09.05.2019

Prílohy:

24.4.2019

do 10.05.2019

Oznámenie - o začatí územného konania opomenutým účastníkom konania, Automatický sklad RAJO-Bratislava

Značka: SU/CS 1195/2019/37/KIL

deň doručenia: 09.05.2019

Prílohy:

24.4.2019

do 10.05.2019

Oznámenie - o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby, Stavebné úpravy v byte č. 52 na 5. poschodí, Muškátová ul. 12 v Bratislave

Značka: SU/CS 3667/2019/5/MSV/AFE/MER

deň doručenia: 09.05.2019

Prílohy:

24.4.2019

Rozhodnutie - povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením, Polyfunkčný objekt Seberíniho

Značka: SU/CS 901/2019/7/MER-57

do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

24.4.2019

do 09.05.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Martinková Zuzana

Značka: 100873850/2019

Prílohy:

23.4.2019

do 31.12.2020

Výrubové konanie

Značka: ZP CS 7225/2019/ZPA

LOKALITA: mestská časť Bratislava-Dúbravka

Prílohy:

18.4.2019

do 09.05.2019

Oznámenie - o začatí stavebného konania, Obnova bytového domu, Svätoplukova 12, 14, 16

Značka: SU/CS 5749/219/3/ZSO

deň doručenia: 7.5.2019

Prílohy:

18.4.2019

do 09.05.2019

Oznámenie - o začatí konania o zmene užívania časti stavby, CityPark Ružinov

Značka: SU/CS 2958/2019/6/ZSO

deň doručenia: 7.5.2019

Prílohy:

18.4.2019

do 09.05.2019

Zverejnenie - Oznam o predĺžení pracovného času z dôvodu stavebno - montáž prác dňa 25.4.2019 stavebného diela, Novostavba polyfunkčného somu - podľa objektovej skladby, SO 01 Polyfunkčný objekt

Značka: 004/2019CH

deň doručenia: 7.5.2019

Prílohy:

18.4.2019

do 09.05.2019

Žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie podania - odpoveď

Značka: SU/CS 4396/2019/21/MAM

deň doručenia: 7.5.2019

Prílohy:

18.4.2019

do 09.05.2019

Oznámenie - o začatí konania o zmene užívania časti stavby, CityPark Ružinov

Značka: SU/CS 2959/2019/6/ZSO

deň doručenia: 7.5.2019

Prílohy:

18.4.2019

do 09.05.2019

Rozhodnutie - Sanácia environmentálnej záťaže, Bratislava - Vrakuňa - Vrakúnská cesta - skládka CHZJD

Značka: SU/CS 4498/2019/16/MAM

deň doručenia: 7.5.2019

Prílohy:

18.4.2019

do 03.05.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Wotaso k.s. v likvidácii

Značka: 100834300/2019

Prílohy:

18.4.2019

do 03.05.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - FPP partners, s.r.o.

Značka: 100861972/2019

Prílohy:

18.4.2019

do 03.05.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - FPP partners, s.r.o.

Značka: 100862096/2019

Prílohy:

17.4.2019

do 03.05.2019

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jeje dokončením, Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz

Značka: 12759/2019/SCDPK/29512

deň doručenia: 02.05.2019

Prílohy:

16.4.2019

do 03.05.2019

Oznámenie o začatí územného konania - Polyfunkčný súbor BCT 1, Bytové domy - Areál Cvernovky - novostavba

Značka: SÚ/CS 2963/2019/3/KIL

Deň doručenia: 2.5.2019

Prílohy:

16.4.2019

do 03.05.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - rekonštrukcia a nadstavba objektu Bratislava trade center - Jarabinková ulica, Bratislava - Verejné osvetlenie

Značka: SÚ/CS 585/2019/4/MER-56

Deň doručenia: 2.5.2019

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 22 ] ďalej » na koniec »»