Starosta Ružinova

JUDr. Ing. DUŠAN PEKÁR

dusan-pekar-original

Adresa:                        Miestny úrad MČ Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava
Tel.:                             +421 2 48 28 4211
Email:                          starosta@ruzinov.sk
Facebook:                   www.facebook.com/Dusan.Pekar

Zamestnanie:

2010                            MČ Bratislava- Ružinov

                                     Pracovná pozícia: starosta MČ Bratislava-Ružinov

2007-2010                  MČ Bratislava-Ružinov

                                     Pracovná pozícia: zástupca starosta

2006-2007                  MiÚ MČ Bratislava-Staré Mesto.

                                     Pracovná pozícia: Vedúci odboru vnútornej správy. Poverený vedením úradu.

2004-2006                  Slovnaft, a.s., člen skupiny MOL.

                                     Pracovná pozícia: vedecký pracovník na odbore Vývoja a skúšky palív.

1994-2004                  Výskumný ústav ropy a uhľovodíkových plynov, Slovnaft VÚRUP, a. s.,

                                      Pracovná pozícia:  výskumný pracovník na odbore strojnomotorovej skúšobne

1992-1994                  THERMO FLUOR (návrhy, konštrukcia a výroba nekonvenčných motorov, strojov a prístrojov)

                                      Pracovná pozícia: odborný pracovník  

1988-1992                   Výskumný a vývojový ústav prefabrikácie

                                       Pracovná pozícia: asistent výskumu

 

Vzdelanie:

2010-2012                    Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, magisterský stupeň štúdia

2007- 2010                   Bratislavská vysoká škola práva, Fakulta práva, bakalársky stupeň štúdia

1983-1988                    Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, Strojnícka fakulta, odbor: Tepelné a jadrové
                                       energetické stroje a zariadenia

1979-1983                    Stredná priemyselná škola strojnícka v Dubnici nad Váhom

1971-1979                    ZDŠ Nedožery - Brezany

 

Ďalšie kurzy a vzdelávanie:

Odborná príprava záujemcov o prácu vo verejnej správe, 1. stupeň vzdelávania v rozsahu 35 hodín. Certifikát.

Informačné technológie na pracovisku verejnej správy a pri štúdiu. Certifikát.

Odborná príprava záujemcov o prácu vo verejnej správe, 2. stupeň vzdelávania v rozsahu 192 hodín. Certifikát.

Odborná príprava záujemcov o prácu vo verejnej správe, 3. stupeň vzdelávania v rozsahu 80 hodín. Certifikát.

Procesy a procesné riadenie, vzdelávanie v rozsahu 64 hodín v rámci projektu Ľudia pre moderný úrad. Certifikát.

Hodnotenie osobných predpokladov a rozvojových priorít v rámci projektu Ľudia pre moderný úrad. Certifikát.

Ochrana osobných údajov, osvedčenie, Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o. Certifikát.

English language training at The British Council Bratislava, C1-Intermediate v rozsahu 30 hodín. Certifikát.

Európsky vodičský preukaz na počítače, SKC 002361, Certifikát ECDL.

Vodičský preukaz skupín A,B,C,M, T