Aktuality

Národný týždeň manželstva v Ružinove 2017

Národný týždeň manželstva je celosvetová kampaň na podporu manželstva. Už siedmykrát prebieha aj...

Materiálna zbierka pre De Paul Slovensko

Mestská časť Bratislava-Ružinov organizuje v DK Ružinov v dňoch 23. - 29. 1. 2017 materiálnu...

Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V...

Vynovené telocvične v dvoch ružinovských základných školách

Základná škola Vrútocká a základná škola Medzilaborecká sú zas o niečo krajšie. Konkrétne ich...

7.2.2017: Dočasné prerušenie dodávky vody na Súkenníckej ul.

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom, že na Súkenníckej ulici bude dňa 7.2.2017 v čase od 8:00 hod do...

Workshop na tému granty

Dňa 25.1.2017 /streda/ o 16:00 hod v zasadačke B1 (na prízemí) v budove Miestneho úradu...

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov na orez a výrub stromov

Západoslovenská distribučná, a. s. upozorňuje občanov na povinnosť udržiavať stromy a kríky v...

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad v individuálnej bytovej výstavbe

Od 01.01.2017 je povinná každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe požiadať hlavné mesto o...

Podujatia

25.01.
14:30

Akadémia tretieho veku

DK Ružinov, Ružinovská 28

25.01.
17:00

Novoročný benefičný koncert

DK Ružinov, Ružinovská 28

26.01.
10:00

Hudobný krúžok

Materské centrum Hojdana, Haburská 2

26.01.
18:00

Ako si trénovať pamäť

Materské centrum Hojdana, Haburská 2

27.01.
10:30

Múdry piatok v Hojdane

Materské centrum Hojdana, Haburská 2

27.01.
17:00

Ružinovská tančiareň

DK Ružinov, Ružinovská 28