Aktuality

Pomôžte vyplniť Komunitný plán sociálnych služieb

Mestská časť Bratislava - Ružinov rozbieha vypracovanie strategického plánu komunitných služieb v...

Ružinov rozširuje sociálnu politiku

Ružinovskí poslanci jednohlasne schválili 21. júna 2016 zmenu všeobecne záväzného nariadenia...

Projekt LIFE BeeSandFish - dotazníkový prieskum

Prírodovedecká fakulta UK BA prosí o spoluprácu pri realizácii dotazníkového prieskumu...

Ružinov mení stratégiu pri stavebných uzáverách

Mestská časť Ružinov obstaráva deväť územných plánov zón. Ich cieľom je stanovenie jasných...

Ružinovskí mestskí policajti sú pripravení na letnú turistickú sezónu

Mestskí policajti sú pripravení dohliadať na bezpečnosť Ružinovčanov a na verejný poriadok v...

Informácia o dočasnom zatvorení Pošty Bratislava 23

Podacia Pošta Bratislava 23 so sídlom Vlčie hrdlo 54 je od 6. 6. 2016 dočasne zatvorená.

Fragile i Robo Opatovský rozospievajú Park Andreja Hlinku

V nedeľu 19. júna 2016 od 15:00 hod. ožije Park Andreja Hlinku Ružinovskou promenádou. Štvrtý...

Ružinovský Deň otcov

MČ Bratislava – Ružinov v spolupráci s Ružinovským športovým klubom vás 19. 6. 2016 pozývajú na...

Podujatia

27.06.
15:30
28.06.
17:00

Kurz zdravého varenia podľa 5 elementov

Materské centrum Hojdana, Haburská 2

28.06.
18:00

Predstavujeme sa ...

DK Ružinov, Ružinovská 28