Voľné pracovné miesta - výberové konaniaVýzva
na obsadenie pracovného miesta zamestnanca na pozíciu
referent Referátu životného prostredia a VPS, Odbor RR a ŽP
mestskej časti Bratislava-Ružinov na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky


Kvalifikačné predpoklady - požadované vzdelanie:

 • Odborné VŠ vzdelanie - záhradníctvo, záhradná architektúra, botanika, fytotechnika, fytopatológia, arboristika


Kritériá výberu:

 • prax v odbore
 • operatívnosť, samostatnosť, komunikačné a organizačné schopnosti
 • štylistická zručnosť
 • bezúhonnosť


Predpoklady na prijatie do zamestnania:

 • spôsobilosť na právne úkony
 • splnenie kvalifikačných predpokladov


Požadované odborné znalosti:

 • schopnosť posúdenia zdravotného stavu drevín a ich prevádzkovej bezpečnosti
 • znalosť zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny


Počítačové znalosti:

 • programy skupiny Microsoft Office, Outlook Express, GIMP - nie je podmienkou


Informácie o pracovnom mieste:

 • kontrola prevádzkovej bezpečnosti drevín, posúdenie ich zdravotného stavu a navrhovanie opatrení na ozdravenie drevín
 • správa a údržba detských ihrísk
 • príprava podkladov pre pasportizáciu zelene


Zoznam požadovaných dokladov:

 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • doklady, potvrdzujúce kvalifikačné predpoklady - diplom, maturitné vysvedčenie, doklady o absolvovaných školeniach, certifikáty


Možnosť nástupu: ihneď.

Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 24.07.2017


Kompletné žiadosti zasielajte resp. doručte osobne do podateľne na adresu:

 • Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov, Útvar personálnej práce a miezd Ing. Beáta Linhartová, Mierová 21, 827 05 Bratislava
 • e-mail: beata.linhartova@ruzinov.sk

_______________________________________________

Výzva
na obsadenie pracovného miesta zamestnanca na pozíciu
údržbár
mestskej časti Bratislava-Ružinov


Kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie:

 • Stredné vzdelanie technického zamerania (inštalatér, elektrikár)

Kritériá výberu:

 • prax v odbore minimálne 5 rokov
 • operatívnosť, samostatnosť, komunikačné schopnosti
 • bezúhonnosť


Predpoklady na prijatie do zamestnania :

 • splnenie kvalifikačného predpokladu


Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • profesijný štruktúrovaný životopis


Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi : 25.7. 2017

Kompletné žiadosti zasielajte resp. doručte osobne do podateľne na adresu:

 • Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov, Útvar personálnej práce a miezd, p. Ing. Beáta Linhartová, Mierová 21, 827 05 Bratislava
 • e-mail: beata.linhartova@ruzinov.sk