Voľné pracovné miesta

V ý z v a

na obsadenie pracovného miesta na pozíciu
zamestnanec stavebného úradu


Kvalifikačné predpoklady - požadované vzdelanie:

 • VŠ vzdelanie II stupňa - stavebného alebo právneho smeru

Kritériá výberu:

 • prax v odbore vítaná
 • operatívnosť, samostatnosť, komunikačné schopnosti
 • znalosť programu Word, EXCEL
 • bezúhonnosť

Predpoklady na prijatie do zamestnania :

 • spôsobilosť na právne úkony
 • splnenie kvalifikačného predpokladu

Požadované odborné znalosti :

 • znalosť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Počítačové znalosti :

 • Microsoft Office, Outlook Express

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • profesijný štruktúrovaný životopis

Druh pracovného pomeru:

 • hlavný pracovný pomer

Ponúkaný plat:

 • dohodou

Termín nástupu:

 • dohodou

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte, resp. doručte osobne do podateľne najneskôr do 26.9.2017 na adresu:

 • Mestská časť Bratislava-Ružinov, Útvar personálnej práce a miezd, Ing. Beáta Linhartová, Mierová 21, 827 05 Bratislava,
 • e-mail: beata.linhartova@ruzinov.sk

Termín výberového konania bude vybraným uchádzačom oznámený písomne.