Voľné pracovné miesta

V ý z v a
na obsadenie pracovného miesta zamestnanca na pozíciu
opatrovateľ/ka detí v detských jasliach mestskej časti Bratislava-Ružinov


Kvalifikačné predpoklady - požadované vzdelanie:

 • úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania s odborným zameraní aj na oblasť starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa zákona o sociálnych službách č.448/2008
  alebo
 • úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovaný kreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín.

Kritériá výberu:

 • vhodná pre absolventa
 • samostatnosť, výborné komunikačné schopnosti
 • pozitívny prístup k deťom vo veku do 3 rokov
 • schopnosť tímovej spolupráce

Predpoklady na prijatie do zamestnania:

 • spôsobilosť na právne úkony
 • splnenie kvalifikačného predpokladu
 • spoľahlivosť

Znalosti:

 • základná znalosť Microsoft Office-Word, Outlook Expres

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • profesijný štruktúrovaný životopis

Možnosť nástupu:

 • dohodou


Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 26.11.2018.

Kompletné žiadosti zasielajte resp. doručte osobne do podateľne na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov
Útvar personálnej práce a miezd
Ing. Viera Dedinská, Mierová 21, 827 05 Bratislava .
e-mail: viera.dedinska@ruzinov.sk