Úradná tabuľa: Stavebný úrad

22.5.2019

Rozhodnutie - povoľuje užívať - ,,Obytný súbor AVIDOL, 470 b. j. - II. etapa" - SO 08.01 Komunikácie a spevnené plochy, územie vymedzené ulicami Galvániho a Na križovatkách v Bratislave

Značka: SÚ/CS 4009/2019/10/AJA/MER-79

do doby nadobudnutia právoplatnosti

21.5.2019

Oznámenie o podaní žiadosti - informácia - ,,Administratívno-logistické centrum, Bajkalská ul. Bratislava - 3. fáza"- Prekládka existujúceho verejného osvetlenia - Horúcovod

Značka: SÚ/CS 4320/2019/7/ESK/MER

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

20.5.2019

Oznámenie o podaní žiadosti - informácia - ,,Administratívno - logistické centrum, Bajkalská ul. v Bratislave - 3. fáza" , Bajkalská ulica v Bratislave

Značka: SÚ/CS 3992/2019/8/AJA/MER

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

20.5.2019

do 05.06.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania - Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Syslia - Domkárska 3.SC, Domkárska ulica v Bratislave

Značka: SU/CS 2915/2019/3/GME

Deň doručenia: 04.06.2019

Prílohy:

20.5.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Galvaniho Business Centrum V, Galvaniho ulica v Bratislave

Značka: SÚ/CS 7088/2019/10/MER-65

do doby nadobudnutia právoplatnosti

20.5.2019

do 05.06.2019

Rozhodnutie - prerušuje územné konanie o umiestnení stavby - PRIMA PARK - BYTOVÝ DOM, Jašíková ul., Bratislava - Ružinov - II. etapa

Značka: SU/CS 3936/2019/10/MAM

Deň doručenia: 04.06.2019

Prílohy:

20.5.2019

do 05.06.2019

Oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby - ,,Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 4.SC, Vajnorská 1"

Značka: 6831/2019/UKSP/POBA

Deň doručenia: 04.06.2019

Prílohy:

17.5.2019

do 04.06.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - ,,Výmena výťahov Solivarská 21, 23, 25, 27"

Značka: SÚ/CS 3692/2019/6/KIL-46

Deň doručenia: 03.06.2019

Prílohy:

16.5.2019

do 03.06.2019

Oprava chyby v písomnom vyhovotovevní rozhodnutia - opravuje - inžinierske siete: parcelné číslo 3797/64 a nahrádza ho (opravuje) inžinierske siete: parcelné číslo 3979/64

Značka: OU-BA-OVBP2-2019/12144/ZAV

Deň doručenia: 31.05.2019

Prílohy:

15.5.2019

Oznámenie o podaní žiadosti - informácia : ,,Výstavba mobilnej betonárne - Bratislava - Prístav"

Značka: SÚ/CS 2942/2019/10/MSU

do doby nadobudnutia právoplatnosti

15.5.2019

do 31.05.2019

Oznámenie výsledku štátneho stavebného dohľadu a Výzva orgánu štátneho stavebného dohľadu - Oznámenie výsledku štátneho stavebného dohľadu: ,,Nadstavba bytového domu Cyrilova 3, 5, 7 a 9, Bratislava"

Značka: SU/CS 5221/2019/5/MAM

Deň doručenia: 30.05.2019

Prílohy:

14.5.2019

do 30.05.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania - Bytový dom na Piesku - novostavba, 1508/1, 7, 13, 14

Značka: SÚ/CS 4509/5/2019/HST

Deň doručenia: 29.05.2019

Prílohy:

14.5.2019

Rozhodnutie - povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením - Polyfunkčný objekt Seberíniho, Seberíniho ulica v Bratislave

Značka: SÚ/CS 7951/2019/8/MER-70

do doby nadobudnutia právoplatnosti

14.5.2019

do 30.05.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Bytový dom - súpisné číslo stavby 3241, byt č. 31 na 3. poschodí, Mesačná ulica č. 11 v Bratislave

Značka: SÚ/CS 1192/2019/4/ABA/MBR-62

Deň doručenia: 29.05.2019

Prílohy:

13.5.2019

do 29.05.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením: ,,Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"

Značka: č. 16197/2019/SCDPK/36068

Deň doručenia: 28.05.2019

Prílohy:

13.5.2019

do 29.05.2019

Polyfunkčný komplex GREEN ATRIUM - možnosť vyjadriť sa k novým podkladom rozhodnutia - SO 0 Stavebné objekty, SO 1 až 7 Inžinierske stavby, Trnavská cesta č. 70 v Bratislave

Značka: SU/CS 3012/2019/7/MAM

Deň doručenia: 28.05.2019

Prílohy:

13.5.2019

do 29.05.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania - Vstavba výťahov v bytovom dome Astrová 22, 24, 26, 28, 30, 32, Bratislava

Značka: SU/CS 9142/2019/2/JAH

Deň doručenia: 28.05.2019

Prílohy:

13.5.2019

do 29.05.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby so stavebným konaním - Novostavba rodinného domu, Nové záhrady I

Značka: SÚ/CS 3797/2019/4/ABA/GME/MBR

Deň doručenia: 28.5.2019

Prílohy:

9.5.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Galvaniho Business Centrum V, SO-02 Areálové komunikácie a spevnené plochy, SO-03 Mimoareálové spevnené plochy

Značka: SÚ/CS 7089/2019/8/MER-68

do doby nadobudnutia právoplatnosti

9.5.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie, Galvaniho Business Centrum V, SO-19 Prekládka VTL Plynovodu

Značka: SÚ/CS 7091/2019/8/MER-66

do doby nadobudnutia právoplatnosti

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 11 ] ďalej » na koniec »»