Úradná tabuľa: Stavebný úrad

21.1.2019

Informácia - Oznámenie o podaní žiadosti, Polyfunkčný objekt Seberíniho, SO 16 Civilná ochrana

Značka: SU/CS 901/2019/3/MER

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

21.1.2019

do 06.02.2019

Oznámenie - o začatí stavebného konania, byt č. 111 na 11. poschodí bytového domu, Sedmokrásková ulica č. 2 v Bratislave

Značka: SU/CS 12182/2018/6/GME

deň doručenia: 05.02.2019

Prílohy:

16.1.2019

do 01.02.2019

Oznámenie - o začatí stavebného konania, Rekonštrukcia a nadstavba objektu Bratislava trade center - Jarabinková ulica, Bratislava

Značka: SU/CS 585/2019/3/MER

deň doručenia: 01.02.2019

Prílohy:

16.1.2019

do 01.02.2019

Oznámenie - o začatí územného konania o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním, Prístavba chaty-garáž

Značka: SU/CS 15429/2018/3/GME

deň doručenia: 01.02.2019

Prílohy:

15.1.2019

do 31.01.2019

Zverejnenie - Rozhodnutie povoľuje, Obnova bytového domu Sputniková 1, 3, 5, 7

Značka: 8417/2018/ÚKSP/HADL-100

deň doručenia: 30.1.2019

Prílohy:

15.1.2019

do 31.01.2019

Oznámenie - o začatí územného konania o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním, Záhradná chata, Vlčie hrdlo v Bratislave

Značka: SU/CS 11412/2018/5/SIV

deň doručenia: 30.1.2019

Prílohy:

15.1.2019

do 31.01.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie v územnom konaní o umiestnení stavby spojeným so stavebným konaním, Rodinný dom, Uhorková ulica v Bratislave

Značka: SU/CS 7691/2018/7/JAV/SIV-155

deň doručenia: 30.1.2019

Prílohy:

15.1.2019

do 31.01.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie, Parkovisko pre BD 20, 22, 24, 26, 28, 30

Značka: SU/CS 4566/2018/10/MER-167

deň doručenia: 30.1.2019

Prílohy:

15.1.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie, Apollo Business Center II - objekt C

Značka: SU/CS 10356/2018/9/SIV-163

do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

11.1.2019

Informácia - Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, Automatický sklad RAJO-Bratislava

Značka: SU/CS 14322/2018/4/ESK

do doby právoplatného ukončenia územného konania

10.1.2019

do 28.01.2019

Rozhodnutie - zmenu stavby pred jej dokončením, ktorá spočíva v predĺžení termínu dokončenia stavby do 31.12.2021

Značka: SU/CS 15569/2018/6/AJA-168

deň doručenia: 25.1.2019

Prílohy:

10.1.2019

do 28.01.2019

Rozhodnutie - povoľuje odstránenie, záhradná chata, terasa a časť chodníka

Značka: SU/CS 18248/2018/4/AJA-55

deň doručenia: 25.1.2019

Prílohy:

10.1.2019

do 28.01.2019

Oznámenie - o začatí stavebného konania, Rekonštrukcia železničného priecestia Slovnaftská a jeho obchádzkovej komunikácie, SO 02-38-02

Značka: SU/CS 9642/2018/10/AJA

deň doručenia: 25.1.2019

Prílohy:

8.1.2019

do 24.01.2019

Verejná vyhláška - Rozhodnutie Oresného úradu Bratislava, OC PRIEVOZ

Značka: OU-BA-OVBP2-2018/099748/ZAD

deň doručenia: 23.1.2019

Prílohy:

8.1.2019

do 24.01.2019

Verejná vyhláška - Rozhodnutie povolenie, Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova Bratislava, č. 00 Sanácia enviromentálnej záťaže

Značka: OU-BA-OSZP2-2018/095213-GGL

deň doručenia: 23.1.2019

Prílohy:

7.1.2019

do 23.01.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie, Narcisová 8

Značka: SU/CS 11537/2018/6/KDI-161

deň doručenia: 22.1.2019

Prílohy:

7.1.2019

do 23.01.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie, Obnova bytového domu Ružová dolina 12, Bratislava

Značka: SU/CS 17368/2018/5/MER-169

deň doručenia: 22.1.2019

Prílohy:

7.1.2019

do 23.01.2019

Zverejnenie - oznámenie verejnou vyhláškou o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania MADING

Značka: OU-BA-OSZP3-2018/104642/PIA/II-ozn

deň doručenia: 22.1.2019

Prílohy:

7.1.2019

do 23.01.2019

Zverjenenie - žiadosti o zverjenenie, Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz

Značka: OU-BA-OVBP2-2018/119698/GRJ

deň doručenia: 22.1.2019

Prílohy:

7.1.2019

do 23.01.2019

Oprava - zrejmej nesprávnosti SÚ/CS 19653/2012/715/2013/3/KOP - 10 zo dňa 05.03.2013

Značka: SU/CS 10746/2018/2/KDI

deň doručenia: 22.1.2019

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 10 ] ďalej » na koniec »»