Úradná tabuľa: Stavebný úrad

18.3.2019

do 03.04.2019

Upovedomenie - o obsahu odvolania a výzva na vyjadrenie, zriadenie elektronickej komunikačnej site UPC pre rodinné domy Bratislava-Trnávka

Značka: SU/CS 3816/2019/3/ABA/MUH

deň doručenia: 02.04.2019

Prílohy:

18.3.2019

do 03.04.2019

Zverejnenie - Rozhodnutie prerušuje územné konanie návrhu na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere podľa § 39d stavebného zákona

Značka: 1632/8462/2016/20/SU/JG

deň doručenia: 02.04.2019

Prílohy:

18.3.2019

do 03.04.2019

Oznámenie - o začatí územného konania o umiestnení stavby, FTTH Bratislava, Prievoz, časť 1

Značka: SU/CS 3626/2019/3/MER

deň doručenia: 02.04.2019

Prílohy:

18.3.2019

do 03.04.2019

Oznámenie - o začatí konania o zmene stavby pred dokončením, predĺženie lehoty na dokončenie stavby, Bytový dom Sputnik, Ružinov - Ostredky - Sputniková

Značka: SU/CS 5420/2019/3/AJA

deň doručenia: 02.04.2019

Prílohy:

18.3.2019

do 03.04.2019

Oznámenie - o začatí územného konania, Kontajnerová čerpacia stanica pohonných látok ,,TANK-O-MAT" Karadžičova

Značka: SU/CS 3409/2019/4/KIL

deň doručenia: 02.04.2019

Prílohy:

18.3.2019

do 03.04.2019

Zverejnenie - Rozhodnutie povoluje verejnou vyhláškou, Bytový dom LILUM, Ružinov

Značka: OU-BA-OSZP3-2019/14565/PIA/II-6479

deň doručenia: 02.04.2019

Prílohy:

14.3.2019

do 01.04.2019

Rozhodnutie - povoľuje užívať byt č. 51 na 5. poschodí Súmračná - rekonštrukcia

Značka: SU/CS 2956/2019/5/KDI/SIV-38

Deň doručenia:29.3.2019

Prílohy:

14.3.2019

Informácia - oznámenie o podaní žiadosti, Galvaniho Business Centrum V

Značka: SU/CS 7089/2019/3/MER

Do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

14.3.2019

Informácia - oznámenie o podaní žiadosti, Galvaniho Business Centrum V

Značka: SU/CS 7091/2019/2/MER

Do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

14.3.2019

do 01.04.2019

Informácia - oznámenie o podaní žiadosti, Galvaniho Business Centrum V

Značka: SU/CS 7088/2019/3/MER

Deň doručenia: 29.3.2019

Prílohy:

14.3.2019

Informácia - Oznámenie o podaní žiadosti, Galvaniho Business Centrum V

Značka: SU/CS 7090/2019/3/MER

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

13.3.2019

Rozhodnutie - užívania, ,,Administratívna budova Ružinov, Bratislava

Značka: SU/CS 2967/2019/8/SIV-32

do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

13.3.2019

do 29.03.2019

Oznámenie - o začatí územného konania, Sanácia enviromentálnej záťaže, Bratislava - Vrakuňa - Vrakúnská cesta - skládka CHZJD

Značka: SU/CS 4498/2019/5/MAM

deň doručenia: 28.3.2019

Prílohy:

13.3.2019

Informácia - o začatí územného konania ,,Sanácia enviromentálnej záťaže, Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD

Značka: SU/CS 4498/2019/4/MAM

do doby právoplatného ukončenia územného konania

12.3.2019

Rozhodnutie - územné rozhodnutie o umiestnení, Bývanie Trnávka, Bratislava, Ivanská cesta

Značka: SU/CS 4372/2019/5/MAM-48

do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

11.3.2019

do 27.03.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie, prepojenie dvoch bytových jednotiek č. 3 a č. 4 na 3 poschodí - vznik jednej bytovej jednotky

Značka: SU/CS 3478/2019/3/JAV/MER-33

Deň doručenia: 26.03.2019

Prílohy:

7.3.2019

do 25.03.2019

Oznámenie - o začatí územného konania o umiestnení stavby, Smart City Centre s. r. o., Prievozská ulica, ulica Mlynské Nivy a Turčianska ulica v Bratislave

Značka: SU/CS 3425/2019/5/MER

deň doručenia: 22.03.2019

Prílohy:

7.3.2019

Informácia - Oznámenie o podaní návrhu, Polyfunkčný areál Prievozská - Nové Apollo

Značka: SU/CS 3425/2019/3/MER

do doby právoplatného ukončenia územného konania

6.3.2019

Informácia - Oznámenie o podaní žiadosti, City park Ružinov

Značka: SU/CS 3411/2019/5/MER

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

6.3.2019

do 22.03.2019

Oznámenie - o začatí stavebného konania, City park Ružinov, SO 201 D Polyfunkčný objekt D

Značka: SU/CS 3411/2019/7/MER

deň doručenia: 21.03.2019

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 10 ] ďalej » na koniec »»