Prihlásenie psa

 Prihlásenie psa do evidencie a na daňovú povinnosť
1. Kedy vzniká 
povinnosť prihlásiť psa do evidencie?
2. Odovzdajte vyplnené tlačivo v Kancelárii prvého kontaktu MiÚ Bratislava-Ružinov na Mierovej 21
3. Dostanete evidenčnú známku psa, ktorú pes nosí na obojku (kontroluje ju mestská polícia)
4. Podajte daňové priznanie k dani za psa na Referáte miestnych daní a podnikateľských činností  


Stratili ste evidenčnú známku psa?
1. V Kancelárii prvého kontaktu MiÚ Bratislava-Ružinov na Mierovej 21 nahláste stratu známky. 
2. V pokladni zaplatíte 3.50 € pokutu za stratu evidenčnej známky, po zaplatení vám vydajú novú.   

Odhlásenie psa z evidencie a daňovej povinnosti
1. Odovzdajte vyplnené tlačivo v Kancelárii prvého kontaktu MiÚ Bratislava-Ružinov na Mierovej 21
2. Odovzdajte tu evidenčnú známku psa (v opačnom prípade musíte zaplatiť 3.50 € za stratu známky)
3. Odhláste psa z daňovej povinnosti na Referáte miestnych daní a podnikateľských činností. 

Kontakt:
Kancelária prvého kontaktu - životné prostredie (evidencia psov)
Tel. č.: + 421 2 48284454 

Ivana Karásková
Referát  životného prostredia a verejnoprospešných služieb
Tel. č.: + 421 2 48284454
Email: ivana.karaskova@ruzinov.sk

Mgr. Dana Dubová (evidencia psov)
Referát  životného prostredia a verejnoprospešných služieb
Tel. č.: + 421 2 48284409
Email: dana.dubova@ruzinov.sk

Hedviga Markuseková (daň za psa)
Referát miestnych daní a podnikateľských činností
Tel.č. : +421 2 48284459
E-mail: hedviga.markusekova@ruzinov.sk