Zverejňovanie príjmov a výdavkov

Povinné zverejňovanie priemerných bežných výdavkov a priemerných skutočne dosiahnutých príjmov z platenia úhrady za sociálnu službu podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.Pobytové sociálne služby Priemerné bežné výdavky poskytovanej sociálnej služby na jedného prijímateľa/mesiac za rok 2017 Priemerné skutočné dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu na jedného prijímateľa/mesiac za rok 2017
Zariadenia pre seniorov s kapacitou nad 100 miest celoročný pobyt    

819,65 € 

260,35 € 

Terénne sociálne služby Priemerné bežné výdavky poskytovanej sociálnej služby na jednotku poskytovanej služby za rok 2017 Priemerné skutočné dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu na jednotku poskytovanej služby v 2017
Domáca opatrovateľská služba Priemerné výdavky
na 1 hodinu poskytovanej služby
7,53 € 1,73 €

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

 

Ambulantná služba 

Priemerné bežné výdavky poskytovanej sociálnej služby na jedného prijímateľa/mesiac za rok 2017

Priemerné skutočné dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu na jedného prijímateľa/mesiac za rok 2017

   

367,- €

 231,-  €