Zverejňovanie príjmov a výdavkov

Povinné zverejňovanie priemerných bežných výdavkov a priemerných skutočne dosiahnutých príjmov z platenia úhrady za sociálnu službu podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.Pobytové sociálne služby Priemerné bežné výdavky poskytovanej sociálnej služby na jedného prijímateľa/mesiac za rok 2016 Priemerné skutočné dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu na jedného prijímateľa/mesiac za rok 2016
Zariadenia pre seniorov s kapacitou nad 100 miest celoročný pobyt    

739,60 € 

251,38 € 

Terénne sociálne služby Priemerné bežné výdavky poskytovanej sociálnej služby na jednotku poskytovanej služby za rok 2016 Priemerné skutočné dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu na jednotku poskytovanej služby v 2016
Domáca opatrovateľská služba Priemerné výdavky
na 1 hodinu poskytovanej služby
6,98 € 1,72 €