Aktuality

Prerokovanie zaradenia lokality Bratislavské Luhy do ÚEV

Prerokovanie zaradenia lokality Bratislavské Luhy do ÚEV

Rokovanie sa uskutoční dňa 05.05.2017 o 9:30 v sídle Okresného úradu Bratislava, na Tomášikovej 46, miestnosť...

Blokové čistenie Nív pokračuje

Mestská časť Bratislava-Ružinov prostredníctvom spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s., bude...

Navrhnite osobnosti Ružinova, ktoré by mali byť ocenené

Navrhnite osobnosti Ružinova, ktoré by mali byť ocenené

Poznáte niekoho, kto prispel lepšiemu životu v Ružinove, poprípade ho reprezentoval na Slovensku alebo v zahraničí?...

Zápis detí do prvého ročníka základných škôl

Zápis detí do prvého ročníka základných škôl

Zápis detí do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov pre...

Staršie články
05.04.2017
Drobného elektroodpadu sa Ružinovčania zbavia aj na úrade
06.04.2017
Oznam o údržbe vzletovo-pristávacej dráhy
31.03.2017
Informácie o odstávke vody na ulici Na križovatkách a na Farebnej ulici
27.03.2017
Informácie o odstávke vody na Tučkovej ulici
« naspäť 1234... 59 ďalej »