OfficeBoard

Section: Stavebný úrad

Rozhodnutie – zamieta odvolania účastníkov konania – potvrdzuje – odôvodnenie – „Automatický sklad RAJO Bratislava" – k. ú. Trnávka v Bratislave

Published: 11.09.2020 – 29.09.2020
Mark: č. OU-BA-OVBP2-2020/5786/ZAD