OfficeBoard

Section: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania – „NIDO2 – Projekt občianskej vybavenosti – apartmánové bývanie, komerčné priestory pre obchod, kancelárie, služby, Trnavská cesta, Bratislava – k. ú. Nové Mesto v Bratislave

Published: 5.06.2020 – 23.06.2020
Mark: 3686/2020/UKSP/POBA