OfficeBoard

Section: Stavebný úrad

Oznámenie o podaní žiadosti - informácia – Obchodné centrum - Zlaté Piesky, Bratislava – ul. Cesta na Senec, Zlaté Piesky v Bratislave – k. ú. Trnávka Bratislava

Published: 5.06.2020 –
Mark: SÚ/CS 4559/2020/4/JAH
Attachements: