OfficeBoard

Section: Stavebný úrad

Oprava zrejmej nesprávnosti – Nebytový priestor č. 12, 1. poschodie – Mliekarenská 9 – k. ú. Nivy Bratislava Ružinov

Published: 5.06.2020 – 23.06.2020
Mark: SÚ/CS 9066/2020/2/JLI