OfficeBoard

Section: Stavebný úrad

Rozhodnutie – stavebné povolenie – Bytové domy a polyfunkčné objekty dopravných služieb – Primárna infraštruktúra a I. etapa výstavby – Bajkalská ulica a ulica Na výslní v Bratislave – k. ú. Nivy Bratislava

Published: 3.06.2020 –
Mark: SÚ/CS 7390/2020/12/MER-81
Attachements: