OfficeBoard

Section: Stavebný úrad

Rozhodnutie o umiestnení stavby spojené so stavebným povolením – „Celoročne obývateľná záhradná chata, novostavba" – Mokráň záhon, Bratislava – k. ú. Trnávka v Bratislave

Published: 3.06.2020 – 19.06.2020
Mark: SÚ/CS 4458/2020/8/ZSO-80