OfficeBoard

Section: Stavebný úrad

Rozhodnutie o umiestnení stavby spojené so stavebným povolením – Rekreačná chata – Mokráň záhon, Bratislava – k. ú. Trnávka v Bratislave

Published: 3.06.2020 – 19.06.2020
Mark: SÚ/CS 1331/2020/6/ZSO-77