OfficeBoard

Section: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – Výmena 8 ks výťahov TOV 400kg a stavebné úpravy v bytovom dome Jašíková 1 - 15 v Bratislave – Jašíková 5 - 7 v Bratislave – k. ú. Ružinov Bratislava

Published: 3.06.2020 – 19.06.2020
Mark: SÚ/CS 8659/2020/2/MBR