OfficeBoard

Section: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – zmena účelu užívania stavby – „Nebytový priestor č. 903" , prízemie budovy – Košická 36 v Bratislave – k. ú. Nivy – kaviareň a kvetinárstvo

Published: 3.06.2020 – 19.06.2020
Mark: SÚ/CS 9107/2020/2/KIL