OfficeBoard

Section: Stavebný úrad

Rozhodnutie – „BYTOVÝ DOM HRANIČNÁ" – bytová budova – bytový dom s 59 bytovými jednotkami – Hraničná ulica v Bratislave – k. ú. Ružinov - zamieta – Odôvodnenie

Published: 2.06.2020 – 18.06.2020
Mark: SÚ/CS 66/2020/17/MGU