OfficeBoard

Section: Stavebný úrad

Rozhodnutie – stavebné povolenie – „Obnova bytového domu Jadrová č. 3226/1, 3, 5, 7, 9, 11, 19 v Bratislave – k. ú. Ružinov

Published: 2.06.2020 – 18.06.2020
Mark: SÚ/CS 1198/2020/6/ZSO-78