OfficeBoard

Section: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania - Bytové domy a polyfunkčné objekty dopravných služieb - Primárna infraštruktúra a I. etapa výstavby - k. ú. Nivy Bratislava - (presné miesto stavby viď. príloha)

Published: 13.01.2020 – 29.01.2020
Mark: SÚ/CS 169/2020/5/MER