OfficeBoard

Section: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí konania o zmene užívania časti stavby - POLYFUNKČNÝ OBJEKT STAV-TRADE, Tomášikova 25/A, 821 05 Bratislava - k. ú. Ružinov - bytový dom - nebytový priestor - iný nebytový priestor

Published: 19.11.2019 – 5.12.2019
Mark: SÚ/CS 12493/2019/2/JLI