OfficeBoard

Section: Stavebný úrad

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Trolejbusová trať obratisko Žellova - Mestská časť Bratislava - Ružinov, katastrálne územie Nivy

Published: 14.08.2019 – 2.09.2019
Mark: Č.s.: 6360/2019/CDD-6