OfficeBoard

Section: Stavebný úrad

Upovedomenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu MČ Bratislava - Ružinov č. SU/CS 3002/2019/12/KIL-9 zo dňa 24.04.2019 - ,,Námestie a podzemné garáže pre Pradiareň BCT" - Areál ,,Cvernovky" , Páričkova - Svätoplukova - Košická ul.

Published: 9.07.2019 – 25.07.2019
Mark: SÚ/CS 3002/2019/23/KIL