OfficeBoard

Section: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania - „Obnova a modernizácia bytového domu Astrová 54 – 56" - katastrálne územie Ružinov Bratislava - zmena dokončenej stavby

Published: 4.07.2019 – 22.07.2019
Mark: SÚ/CS 7284/2019/2/MBR